Search

Lege oharra

WEBGUNEAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan (Mar Cadarso, IFK: B95756300) ezarritako informazio-betebeharra betetzeko, aurrerantzean Mar Cadarso, www.marcadarso.com webgunearen titularra den aldetik (helbidea: HerrerĂ­a 18, posta-kodea: 01001 Vitoria- Gasteiz, Araba), helbide elektroniko honetara bidali behar da:

ERABILERA BALDINTZAK
www.marcadarso.com erabiltzeak www.marcadarso.com webgunearen Erabiltzaile izaera ematen du, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, eta, nahitaez, Lege Abisuan jasotako klausula eta baldintza orokor guztiak osorik eta erreserbarik gabe onartzea eskatzen du. Erabiltzailea ez badago ados Lege Abisu hau erabiltzeko klausula eta baldintzekin, ez du erabiliko www.marcadarso.com. Lege-ohar honek aldaketak eta eguneratzeak izan ditzake eta, beraz, Mar Cadarsok argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarian sartzen den une bakoitzean. Beraz, erabiltzaileak Lege Oharra irakurri behar du www.marcadarso.com helbidera sartzen den aldi guztietan.

www.marcadarso.com webgunearen bidez, Mar Cadarsok edo baimendutako hirugarrenek Internet bidez argitaratutako edukiak eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen dio erabiltzaileari.

Erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du www.marcadarso.com eta edukiak indarrean dagoen legediaren arabera erabiltzeko, baita Lege Oharra ere, eta legezko ohar honen bidez edo www.marcadarso.com osatzen duten Edukien barruko beste edozein lekutan (bizikidetza-arauak, morala eta oro har onartzen diren ohitura onak, kasu) bere esku jarritako beste edozein ohar edo jarraibide. Horretarako, Erabiltzaileak bere gain hartzen du EDUKIK EZ erabiltzeko obligazioa eta konpromisoa, legezko oharrean edo indarrean dagoen legerian debekatutako legez kontrako helburu edo efektuekin, hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako, edo edozein modutan kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, narriatu edo galaraz dezaketenean Edukiak, ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak eta edozein motatako eduki informatiko kontratatuak.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du www.marcadarso.com webgunean dagoen edozein material transmititu, zabaldu edo hirugarrenen eskura ez jartzeko konpromisoa, hala nola, informazioak, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu edota irudi artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, softwarea, estekak, diseinu grafikoa eta iturri-kodeak, edo mugatutako edozein material. Halaber, horrekin guztiarekin bat etorriz, erabiltzaileak ezin izango du:

Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan jendaurrean jakinaraztea, eraldatzea edo aldatzea, non eta ez den Mar Cadarsoren baimen idatzi eta esplizitua, zeina dagozkion eskubideen titularra baita, edo hori legez baimenduta ez dagoen.
Mar Cadarsoren edo haren titularren eskubideen erreserbaren, arrasto eta/edo identifikatzaile digitalen, ur-marken edo horiek aitortzeko ezarritako beste edozein baliabide teknikoren identifikazio-datuak ezabatzea, manipulatzea edo edozein modutan aldatzea.

Erabiltzaileak ez du Edukiak eskuratzerik izango, ezta lortzen saiatzerik ere, horretarako, kasuaren arabera, Edukiak dauden web orrietan edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi diren webguneetan horretarako jarri diren edo erabili ezin diren bitartekoez edo prozedurez bestelako baliabideak edo prozedurak erabiliz, baldin eta www.marcadarso.com, Concadarsoidos eta Concadarlos.

JABETZA INTELEKTUALA
www.marcadarso.com webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak Mar Cadarsoren edo, hala badagokio, haren jabeen jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu Atariaren edo/eta Edukien erabilerak edo sarbideak Erabiltzaileari ematen dionik marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarri horien gaineko eskubiderik, eta Erabiltzaileari lagatakotzat hartu ezin denik. Era berean, edukiak Mar Cadarsoren edo, hala badagokio, hirugarrenen jabetza intelektualak dira; beraz, jabetza intelektualeko eskubideak Mar Cadarsoren edo erabiltzeko baimena eman duten hirugarrenen titulartasunekoak dira, eta haiei bakarrik dagokie eskubide horiek edozein modutan ustiatzea, eta, bereziki, erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldaketarako eskubideak. Web honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta Mar Cadarsoko Jabetza Intelektual edo Industrialeko eskubideak edo www.marcadarso.com-eko edukiak laga dituzten hirugarrenenak urratzeak legez ezarritako erantzukizunak ekarriko dituzte.

WWW.MARCADARSO.COM ESKURAGARRI
Mar Cadarsok ez du bermatzen www.marcadarso.com webgunera edo bertako edukietara sartzean etendura edo akatsik egongo ez denik, ezta eduki horiek eguneratuta egongo direnik ere, nahiz eta bere ahaleginik onenak egingo dituen, hala badagokio, horiek saihesteko, zuzentzeko edo eguneratzeko. Beraz, Mar Cadarsok ez du bere gain hartuko Erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizunik, baldin eta kalte edo galera horiek telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak eragiten badituzte eta, ondorioz, atariko zerbitzua eten, bertan behera utzi edo eteten bada zerbitzua ematen den bitartean edo aldez aurretik.

Mar Cadarsok ez du inolako erantzukizunik izango, indarrean dagoen legerian jasotako salbuespenekin, www.marcadarso.com eta Edukien funtzionamenduaren eskuragarritasun-, jarraitutasun- edo kalitate-faltagatik izan daitezkeen mota guztietako kalte-galerengatik, ez baitu betetzen ERABILTZAILEAK www.marcadarso.com eta Edukiei egotzitako erabilgarritasun-itxaropena.

Web honetan agertzen diren Hiperesteken funtzio bakarra Erabiltzaileari gaiari buruzko informazioa duten beste Web batzuen berri ematea da. Hiperesteka horiek ez dira inolako iradokizun edo gomendio.

Mar Cadarsok ez du bere gain hartzen estekatutako orri horien edukien, Hiperesteken funtzionamenduaren edo erabilgarritasunaren eta esteka horien emaitzen gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatzen sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea), dokumentuetan edo erabiltzailearen fitxategietan alterazioak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik, eta ez du erantzukizunik izango arrazoi horrek erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalteengatik.

www.marcadarso.com helbidean sartzeak ez du esan nahi Mar Cadarsok birusik, zizarerik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, informatika-programa kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea; beraz, Mar Cadarsok ez du bere gain hartzen www.marcadarso.com zerbitzua ematen den bitartean gerta daitezkeen segurtasun-akatsen gaineko erantzukizunik, ez eta erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoan (hardwarea eta softwarea) sor daitezkeen kalteen gaineko erantzukizunik ere. Halaber, ez ditu bere gain hartzen ordenagailu-zerbitzuen ondorioz erabilitako fitxategiak edo dokumentuak.

Hasiera batean, www.marcadarso.com eta Edukiak zerbitzuak iraupen mugagabea du. Mar Cadarsok, hala ere, baimena du www.marcadarso.com eta/edo edozein edukiren zerbitzua edozein unetan amaitutzat emateko edo eteteko. Hori posible denean, Mar Cadarsok aldez aurretik jakinaraziko du www.marcadarso.com.

WWW.MARCADARSO.COM-EN KALITATEA
www.marcadarso.com webgunearen bidez ematen diren informazioaren eta zerbitzuen ingurune dinamikoa eta aldakorra kontuan hartuta, Mar Cadarsok bere ahaleginik onena egiten du, baina ez du bermatzen edukien erabateko egiazkotasuna, zehaztasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna eta/edo gaurkotasuna. Atari hau osatzen duten orrietan dagoen informazioa informatzeko, kontsultarako, dibulgaziorako eta publizitaterako baino ez da. Inola ere ez dute konpromiso lotesle edo kontratuzko izaerarik.

ERANTZUKIZUNA MUGATZEA
Mar Cadarsok ez du inolako erantzukizunik Erabiltzaileak informazio horretan oinarrituta har ditzakeen erabakiengatik, ezta www.marcadarso.com webguneko dokumentu eta grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik ere. Informazioa aldian-aldian alda daiteke, edukiak zabaldu, hobetu, zuzendu edo eguneratzeagatik edukia aldez aurretik jakinarazi gabe.

JAKINARAZPENAK
Mar Cadarsok edozein bitartekoren bidez erabiltzaileari egindako jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako.

JURISDIKZIOA
Lege Abisu honen interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sortzen diren arazo guztietarako, bai eta hura erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen erreklamazioetarako ere, esku hartzen duten alderdi guztiak Araba probintziako epaile eta auzitegien mende jartzen dira, eta berariaz uko egiten diote legokiekeen beste edozein foruri.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA
Indarrean dagoen Espainiako araudiak arautzen du lege-ohar hau.